Fri frakt over kr 1 000,-
Til kassen
Totalt: 0

Logg inn

Handlekurv / 0 produkter

Handlekurven er tom

Usikker på hvor du skal starte?
Se våre nyheter
TOTALT 0,-

Kjøpsbetingelser

Priser

Du vil få informasjon om totalkostnaden for produktene eller tjenestene du kjøper før kjøpet gjennomføres. Alle produktpriser er inkludert eventuell merverdiavgift og miljøgebyr. 

Det tas forbehold om prisendringer og endringer i mva-regler eller mva-satser. Du vil bli varslet dersom prisendringer påvirker produkter eller tjenester du har kjøpt. 

Betaling

Kjøpesummen gjøres opp gjennom betaling med Klarna, eller du kan betale med VIPPS.

Ordre

Din ordre er bindende når den er registrert i vårt ordresystem. Vi er samtidig bundet av din ordre hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du kan likevel ha rett til å gå fra kjøpet i henhold til reglene om angrerett.

Når vi mottar din ordre sender vi en ordrebekreftelse til deg på e-post.

Ordrebekreftelse vises på skjermen. Du oppfordres til å kontrollere om ordrebekreftelsen er korrekt. Ved feil bør du kontakte Roede AS så snart som mulig.

Vi forbeholder oss retten til å kansellere din bestilling, eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Du vil i tilfelle få melding om dette.

Du er selv ansvarlig for at riktig postadresse er oppgitt under Innstillinger. Registrert adresse vil være din leveringsadresse.

Levering

Levering av varen fra selgeren til kjøperen skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt i bestillingsløsningen i nettbutikken.

Risikoen for varen går over på kjøperen når tingen er overtatt av kjøperen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og kjøperen unnlater å overta en vare som er stilt til hans eller hennes rådighet etter avtalen, har kjøperen likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

Når kjøperen mottar varen, anbefales det at han eller hun i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler.

Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må kjøperen melde fra til selgeren ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 11.

Angrerett

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser (7). Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Mottar kjøperen angreskjema og de nødvendige opplysningene på et senere tidspunkt enn ved levering av varen, begynner angrefristen å løpe fra den dagen kjøperen mottar angrerettsskjema og opplysningene. Har kjøperen ikke mottatt tilstrekkelig informasjon eller angrerettsskjema, vil angrefristen likevel gå ut 3 måneder etter at varen er mottatt. Dersom kjøperen ikke har fått informasjon om angrerett i det hele tatt, vil fristen være 1 år.

Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør av bevishensyn være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i tilnærmet samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen bør sende varen tilbake til selgeren i originalemballasjen hvis dette er mulig.
Kjøperen kan ikke angre på kjøp av varer som forringes raskt, varer som etter sin art ikke kan tilbakeleveres, eller på lyd- og bildeopptak (herunder CDer, DVDer) eller datamaskinprogrammer hvor forseglingen er brutt. Det sistnevnte unntaket gjelder kun dersom selger klart og tydelig har opplyst om vilkårene for bortfall av angreretten på forseglingen.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må kjøperen innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Force majeure

Roede skal ikke holdes ansvarlig for å ha misligholdt sine forpliktelser, dersom Roede kan godtgjøre at misligholdet skyldes force majeure. Med force majeure forstås i denne sammenheng hendelser som Roede ikke med rimelighet kan unngå eller overvinne følgene av. Blant annet skal følgende omstendigheter betraktes som force majeure: krig, naturkatastrofer, brann, eller andre omstendigheter av lignende karakter. I slike tilfeller opphører Roedes forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

Dersom leveringen forsinkes av force majeure, skal Roede straks vi blir klar over at forsinkelse vil inntreffe, gi skriftlig meddelelse om dette og virkningene av forsinkelsen.

Opphavsrettigheter

Alt innhold i og på Tjenestene og på Roedes nettsider, herunder kursmateriell, er Roedes eller Roedes underleverandører sin eiendom, og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder omtale av produktene, er beskyttet.

Konfliktløsning

En konflikt som måtte oppstå mellom et Medlem og Roede, skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan Medlemmet ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Personvern

Vi er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Les mer i vår personvernerklæring.

Besøksadresse

Roede-butikken er en ren nettbutikk uten fysisk utsalg. Adressen til Roede AS hovedkontor er:

Holmengata 24

1394 NESBRU

Norge